หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายอำนวยการ
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการ 1
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการ 2
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการ 3
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการ 4
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการ 5
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการ 6
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการ 7
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการ 8
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองกำกับการ 9
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน