คำถามที่พบบ่อย

Q: ตำรวจตระเวนชายแดน ทำหน้าที่อะไร

A: ตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นกำลังเสริมแทนการใช้กำลังทหารในรักษาความสงบตามแนวตะเข็บชายแดน อันเนื่องจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสกำหนดห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน

Q: กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทำหน้าที่อะไร

A: บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน รวมถึงผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามความต้องการของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในการฝึกพิเศษ การฝึกทบทวน และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านยุทธวิธีตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการฝึกสุนัขตำรวจ

Q: กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่ที่ไหน

A: กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก เลขที่ 1284
ถนนเพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร. 032 706 524

Q: อยากเป็นตำรวจตระเวนชายแดนต้องทำอย่างไร

A: ติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบทาง http://www.policeadmission.org และ http://www.bpp.go.th/

Q: อยากเป็นครู ตชด. ต้องทำอย่างไร

A: ติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบทาง http://www.policeadmission.org และ http://www.bpp.go.th/

Q: แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย

A: สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ หรือโทร 191

Q: แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล

A: สายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599

Q: แจ้งความออนไลน์ คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เช่น โกงเงินออนไลน์ หลอกลวงออนไลน์ ฉ้อโกงออนไลน์ เป็นต้น

A: สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอบสวน โทรศัพท์ : 1411 หรือ 02 504 4850 เว็บไซต์ : https://ccib.com

Q: แจ้งแบะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์

A: สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ สำนักงานจเรตำรวจ 701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02 509 8797 เว็บไซต์ : http://jaray.police.go.th , http://www.jcoms.police.go.th/

Q: แจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

A: กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02 142 2555 ถึง 60 เว็บไซต์ : http://www.tcsd.go.th

Q: ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

A: กองทะเบียนประวัติอาชญากร อาคาร 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02 205 1315 เว็บไซต์ : http://criminal.police.go.th

Q: ขอหนังสือรับรองความประพฤติ

A: ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02 205 2168-9 โทรสาร : 02 205 1295 เว็บไซต์ : https://pcscenter.sbpolice.go.th/

Q: การสมัครสอบตำรวจ

A: กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02 941 0979 โทรสาร : 02 941 3661 เว็บไซต์ : http://www.policeadmission.org