ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม

ผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์

รองผู้บังคับการฝึกพิเศษ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พ.ต.อ.อภิรักษ์ วงษ์มณี

รองผู้บังคับการฝึกพิเศษ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ

รองผู้บังคับการฝึกพิเศษ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการฝึกพิเศษ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน