สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567

คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า ขอเชิญชวนบุตรหลานข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตของชาติได้แสดงความสามารถพิเศษและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุตรข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตของชาติได้แสดงความสามารถพิเศษและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวด ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” จะได้ไปแสดงในงาน Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ จะจัดขึ้นที่ Emquatier ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 นี้

สมาคมแม่บ้านตำรวจ มีหลักเกณฑ์การประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 ดังนี้
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : บุตรข้าราชการตำรวจ โดยแบ่งช่วงอายุเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อายุระหว่าง 5 -14 ปี
กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 15 – 22 ปี
หลักเกณฑ์การส่งผลงาน :

 1. ส่งคลิปวิดีโอการแสดง ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี หรือเต้น หรือรำ โดยมีความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น โดยส่งผลงานเข้าประกวด ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ตามช่วงอายุที่กำหนด
 • ระบุชื่อ – นามสกุลของบิดา-มารดา สังกัดของข้าราซการตำรวจ และหมายเลขโทรศัพท์
 • รางวัลการประกวด : จำนวน 16 รางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว กลุ่มอายุระหว่าง 5 – 14 ปี
  • รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่ม กลุ่มอายุระหว่าง 5 – 14 ปี
  • รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว กลุ่มอายุระหว่าง 15 – 22 ปี
  • รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่ม กลุ่มอายุระหว่าง 15 – 22 ปี
  • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกจากสมาคม ประเภทละ 3 รางวัล รวม 12 รางวัล

ทั้งนี้ ผลการตัดสินของสมาคมแม่บ้านตำรวจถือเป็นที่สุด
กำหนดการส่งผลงาน : ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอให้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 16.30 น.
เว็บไซต์ https://policewives.police.go.th/

#สมาคมแม่บ้านตำรวจ