วันที่ 6 พฤษภาคม​ พ.ศ.​ 2567 วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 71