ละครสั้น 18 เรื่อง เตือนภัยออนไลน์

ละครสั้น 18 เรื่อง เตือนภัยออนไลน์


EP1 หลอกให้ซื้อของออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=4PAs8t8dTe0&ab_channel=WasuthepJaiin


EP2 หลอกให้รับงานไปทำที่บ้าน : https://www.youtube.com/watch?v=eh95jnuYUqc&ab_channel=WasuthepJaiin


EP3 หลอกให้กู้เงิน : https://www.youtube.com/watch?v=U7fsorvdnTA&ab_channel=WasuthepJaiin


EP4 แก็งคอลเซนเตอร์ : https://www.youtube.com/watch?v=Tln4L39chhI&ab_channel=WasuthepJaiin


EP5 หลอกให้ลงทุนในหุ้น : https://www.youtube.com/watch?v=P6YtC8uDjYE&ab_channel=WasuthepJaiin


EP6 หลอกให้รัก : https://www.youtube.com/watch?v=6YEaf7Cdk64&ab_channel=WasuthepJaiin


EP7 หลอกให้รักแล้วชวนลงทุน : https://www.youtube.com/watch?v=9j45x3JVjkA&ab_channel=WasuthepJaiin


EP8 ปลอมเป็นคนรู้จักขอเงินออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=9G4DtU2JhEE&ab_channel=WasuthepJaiin


EP9 แชร์ลูกโซ่ : https://www.youtube.com/watch?v=IocpfMMqsEI&ab_channel=WasuthepJaiin


EP10 พนันออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=Rul2wnYkrGo&ab_channel=WasuthepJaiin


EP11 หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมดูดเงิน : https://www.youtube.com/watch?v=E1SYkkJLLN4&ab_channel=WasuthepJaiin


EP12 หลอกให้แสกนQrcode : https://www.youtube.com/watch?v=2EXCEjuYoFQ&ab_channel=WasuthepJaiin


EP13 หลอกให้จองที่พัก : https://www.youtube.com/watch?v=TbL_SUBjdwQ&ab_channel=WasuthepJaiin


EP14 ไปทำงานCallcenterประเทศเพื่อนบ้าน : https://www.youtube.com/watch?v=id4riLnwdjY&ab_channel=WasuthepJaiin


EP15 หลอกให้ถ่ายภาพโป๊เปลือย : https://www.youtube.com/watch?v=aQrkeqL8xSk&ab_channel=WasuthepJaiin


EP16 หลอกให้เปิดบัญชีม้า : https://www.youtube.com/watch?v=kqTs-golS2M&ab_channel=WasuthepJaiin


EP17 หลอกปั่นราคาสินค้าแล้วของติดมือ : https://www.youtube.com/watch?v=khnmHFkMp0c&ab_channel=WasuthepJaiin


EP18 หลอกเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ : https://www.youtube.com/watch?v=QiO-15fxtvA&ab_channel=WasuthepJaiin