ประชาสัมพันธ์ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง ช่องทางร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประชาชนหรือผู้มาติดต่อ ซึ่งมีความประสงค์จะติดตามความคืบหน้าในเรื่องร้องเรียนที่ตนได้ร้องเรียนไว้

สามารถติดต่อสอบถามได้ 4 ช่องทางดังนี้

1. Facebook Fanpage “กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน”

2. จดหมายจ่าหน้าซองถึง “กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งอยู่ 1284 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120”

3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ niti.trcenter@gmail.com

4. ติดต่อกลุ่มงานนิติการและวินัย โทร 0 3270 6524 ต่อ 208

หรือสามารถติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ตั้ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120