กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ จำนวน 500 อัตรา เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ