เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ไปตรวจความพร้อมของสถานที่ฝึกปฏิบัติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค1) รุ่นที่ 4/67 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี