เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2567 เวลา 08.35 น. ข้าราชการตำรวจ บก.กฝ.ฯ (ส่วนกลาง) ได้ทำการฝึกประจำสัปดาห์และตรวจเครื่องแต่งกายตามนโยบายผู้บังคับบัญชา