เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา 904 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ (24 กุมภาพันธ์ 2567)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา 904 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ (24 กุมภาพันธ์ 2567)โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบล คลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ (24 กุมภาพันธ์ 2567) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 320 คน