เมื่อวันที่ 14 ก.พ.67 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานพิธีปิดโครงการทบทวนรูปแบบการฝึกครูฝึกต้นแบบตามคู่มือการฝึกพระราชทาน (รร.ทม.รอ.) ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ.67 ณ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.