เมื่อวันที่ 12 ก.พ.67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทบทวนรูปแบบการฝึกครูฝึกต้นแบบตามคู่มือการฝึกพระราชทาน (รร.ทม.รอ.) ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ.67 ณ กก.7บก.กฝ.บช.ตชด.