พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.บก.กฝฯ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมสถานที่ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว (ระยะเวลา 90 วัน) “มินิธัญญารักษ์” จังหวัดหวัดเชียงใหม่ ณ กก.5 บก.กฝฯ

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.66 เวลา 13.00น. พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.บก.กฝฯ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมสถานที่ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว (ระยะเวลา 90 วัน) “มินิธัญญารักษ์” จังหวัดหวัดเชียงใหม่ ณ กก.5 บก.กฝฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และ มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด