นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ และคณะ ได้เดินทางมาเนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

เมื่อ 24 พ.ย.66 เวลา 17.00 น. นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ และคณะ ได้เดินทางมาเนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ กก.6 บก.กฝฯ โดยมี พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ รอง ผบก.กฝฯ, พ.ต.อ.นพพร กวาวหนึ่ง ผกก.6 บก.กฝฯ, รอง ผกก.6 บก.กฝ.ฯ,สว.,ผบ.ร้อย พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.6 บก.กฝฯ ร่วมให้การต้อนรับ และได้รับชมการสาธิตการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าของนักเรียนนายสิบตำรวจกองร้อยที่ 2 โดยมีคณะครูฝึกกองร้อยที่ 2 เป็นผู้ควบคุมการสาธิต ณ กก. 6 บก.กฝ.บช.ตชด.