จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2566

วันที่ 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ธนพล โอบอ้อม ผบก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ธัญชนก นามวิบูลย์ สว.ฝอ.บก.บช.ตชด. (จอส.) นำกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา รวม 10 นาย ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด รอบบริเวณด้านหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถนนร่วมจิตร์ถึงถนนจุมพฏพงษ์ นำโดย นายกองโท สมศักดิ์ แย้มพันธุ์ นายอำเภอชะอำ (จิตอาสา 904) และส่วนราชการทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2566