กิจกรรม 5 ส. ประจำสัปดาห์ (22 พฤศจิกายน 2566) กวาดเศษใบไม้บริเวณถนนทางเข้า บก.กฝ.ฯ พร้อมเก็บขยะสองข้างทาง

เมื่อ 22 พ.ย.66 เวลา 14.00 น. ข้าราชการตำรวจ/พนักงานราชการ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. โดยการร่วมกันกวาดเศษใบไม้บริเวณถนนทางเข้า บก.กฝ.ฯ พร้อมเก็บขยะสองข้างทาง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย