กิจกรรม บริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร( 13 ตุลาคม 2566)

พ.ต.อ.สิทธิสุนทร สุนทรโชติ รอง ผบก.ฯ ปรท.ผบก.กฝ.บช.ตชด.ได้นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร( 13 ตุลาคม 2566) และตรวจเยี่ยม นสต.ในสังกัด กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด ณ ห้องประชุมวิปุลากร กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด