รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 9 มิ.ย.67